งานคลังและพัสดุ จัดทำระบบแจ้งจ่ายเช็คผ่าน App Line เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่มีการเบิกจ่ายเงินกับทางคณะสังคมศาสตร์ เฉพาะงบประมาณเงินรายได้เท่านั้น    โดยต้องสมัครสมาชิก Group Line ของงานคลัง ที่ ID Line: ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับเช็คได้ในเวลาทำการ ช่วงเช้า 09.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น. ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. หากมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องมีเอกสารการมอบอำนาจมาแสดงให้ครบถ้วนด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณอมรรัตน์ หวังแก้ว โทรศัพท์ 0-2561-3480 ต่อ 907  (ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองใช้งาน ยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการ)

final theory test